Management

Teams

Groeps

training

Terug naar algemene
informatie

Homepage

Groepscoaching & training

Maatschappen

 

Maatschappen brengen professionals bij elkaar met verschillende talenten en verwachtingen.

Waar de een vooral de inhoudelijke kanten van zijn/haar vak als grootste motivering ziet, kunnen anderen geboeid zijn door de procesmatige, organisatorische of financiele aspecten van het functioneren van de maatschap.

 

Professionals en daarmee hun maatschappen zijn de laatste jaren meer in het vizier van de politiek en onderworpen aan de algemene opinie. Door de toegenomen externe druk, bestaat het gevaar dat iedere professional zich terugtrekt op zijn/haar eigen voorkeursgebied. De discrepantie die ontstaat tussen onderlinge verwachtingen en de ervaren realiteit kan leiden tot het toenemen van de interne druk.

 

Door met de maatschap focus te bepalen en gezamenlijke waarden te benoemen, ontstaat er opnieuw een sterke basis.

 

Hoe kunnen de individuele maten elkaar versterken of ondersteunen?

Waar liggen de individuele talenten en krachten van de groepsleden?

 

Een gezamenlijke training op bovenstaande aspecten leidt tot nieuwe onderlinge synergie en toenemend succes van uw maatschap.