(Medische)

Maatschappen

Management

Teams

 

Groeps

Training

 

Homepage

 

Groepscoaching & training

 

 

 

Groepsprocessen zijn noodgedwongen een verzameling individuele processen.

 

Groepsdynamiek kan er toe leiden dat de individuele groepsleden elkaar versterken en ondersteunen of - in een negatief scenario - juist beperken en beconcurreren.

 

Het op de juiste wijze inzetten van de individuele kwaliteiten van de groepsleden, leidt tot gezamenlijk succes.

 

Aan de hand van een persoonlijk gesprek met de opdrachtgever worden de doelstellingen vastgesteld en wordt een plan van aanpak ontworpen.