Management

Teams

(Medische)

Maatschappen

Individuele Coaching

Homepage

 

Groepscoaching & training

Groepstraining

 

Groepstrainingen zijn vooral gericht op het verwerven van vaardigheden op het gebied van communicatie:

 

-Hoe om te gaan met de implementatie van veranderingen in de organisatie?

Training op het gebied van communicatie met en het laten meebewegen van de medewerkers in de veranderingsrichting.

 

-Hoe ga je als leidinggevende om met verzuimende medewerkers? Wat maakt dat iemand verzuimt? Hoe beperk je op een reele wijze verzuim? In de training wordt ingegaan op de mechanismen rondom verzuim en gespreksvaardigheden.

 

De groepen kunnen samengesteld worden op basis van inschrijving of selectie door de opdrachtgever.

 

Groepstrainingen met een andere strekking zijn uiteraard bespreekbaar.