Medische
Professionals

Management
Coaching

Omgaan met
verandering

Homepage

 

 

 

Individuele Coaching

 

 

Na een uitgebreide intake, volgt het traject dat aansluit bij de vraag van de client.

 

In de coachingstrajecten komt de eigen specifieke leervraag aan bod. Er wordt zo gewerkt dat de client het bij hem of haar passende antwoord op die leervraag ook zelf ontdekt.

 

De verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces en de eigen ontwikkeling blijft daardoor bij de persoon zelf.