Individuele

coaching

Groepscoaching

& training

Advies

Contact

Max

Maxwell

 

 

 

 

 

Maxwell Coaching richt zich op de ontwikkeling van individuen, groepen en organisaties.

 

Na een uitgebreide intake, volgt het traject dat aansluit bij de vraag van de client.

 

Er wordt gewerkt met oplossingsgerichte gesprekstechnieken en inzichten vanuit het Neurolinguistisch programmeren (NLP).

 

Maxwell Coaching streeft naar klanttevredenheid door daadwerkelijk toegevoegde waarde aan het eindresultaat

te verbinden.

 

Vanuit een breed netwerk kan Maxwell Coaching ook zorg dragen voor coachingstrajecten of trainingen die buiten

het directe aandachtsgebied van Maxwell Coaching vallen.